Forex

Forex là một thị trường liên ngân hàng, có nghĩa là không có trung tâm trao đổi duy nhất. Thay vào đó, các giao dịch được thực hiện thông qua mạng lưới các ngân hàng, các sàn giao dịch và các trung tâm tài chính khác trên toàn cầu. Các nhà đầu tư trong thị trường Forex có thể kiếm tiền bằng cách dự đoán sự thay đổi giá trị của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư nghĩ rằng đồng Euro sẽ tăng giá so với đô la Mỹ, họ có thể mua đồng Euro và bán đô la Mỹ. Nếu đồng Euro tăng giá, họ có thể bán lại đồng Euro và kiếm lợi nhuận.